top of page

lør. 22. juni

|

Trondheim

Ævestaden

TrondheimFOLK og Dokkhuset Scene avslutter sesongen med et av de mest etterspurte bandene på folkemusikkscenen – Ævestaden!

Ævestaden
Ævestaden

Tid og sted

22. juni 2024, 20:00 – 21:00

Trondheim, Dokkparken 4, 7042 Trondheim, Norge

Om arrangementet

For English please see below 

 TrondheimFOLK og Dokkhuset Scene avslutter sesongen med et av de mest etterspurte bandene på folkemusikkscenen – Ævestaden! De tar oss med inn i deres univers, der det finnes lange koraler, moderne tekster, poplåter og et lydbilde som ikke er redd forhverken det klare, skitne, elektroniske eller tradisjonelle. Kom å feir sommeren med dette prisbelønte bandet!

Ævestaden 

Kenneth Lien-kraviklyre, munnharpe, vokal  

Levina Storåkern-kuhorn, fele, kantele, vokal, elektronikk  

Eir Vatn Strøm-vokal, kraviklyre, elektronikk

Ævestaden tar deg med på en unik lydopplevelse, med varierte instrumentkombinasjoner som inkluderer lyre, fiolin, kantele, vokal, munnharpe og elektronikk, skaper de et lydlandskap der tidløse harmonier og lag av enkle motiver åpner opp for en åpen og atmosfærisk verden. Sangene utforsker det bevisste og det ubevisste, det verdslige og det hellige, livet og døden. Det handler om de store følelsene; fra en intens bønn om å komme inn i himmelriket til et inderlig ønske om at noen, en gang, vil tenke på deg når de legger seg for å sove.

Ævestaden er en svensk-norsk trio som debuterte med albumet «Ingen mere gråter» på Heilo, Grappa i 2021. For dettealbumet vant de samme år Folkelarmprisen i åpen klasse. Med det tradisjonelle og det moderneknyttet sammen på sømløst vis, fikk gruppen raskt en plass påfolkemusikkscenen—og med tidenhar oppmerksomheten ekspandert. De gav blant annet ut samarbeids-EPen med indiebandetBenedikt, “Jag är sen igen”, i 2022. Denne utgivelsen vant de TONOs Edvardpris for ikategorien Tekst.Ævestaden harvært å høre på blant annet By:Larm, Førdefestivalen, VillVillVest,Festspillene i Bergen, Festspillene i Nord-Norge, BLÅ, John Dee og på Midgardsblot. Utenfor Norgeog Sverige har de spilt i Polen, Frankrike, Skottland, England, Tyskland, Danmark og Belgia. Dehar spilt support for Valkyrien og Sara Parkman ved flere anledninger, nylig også for Ingrid Olava.

Bli med oss på en kveld med musikk som rører sjelen og åpner hjertene, vi garanterer en opplevelse som vil berøre deg på en dyp og personlig måte. Ta med deg venner og familie og la Ævestaden lede deg gjennom en magisk kveld med musikk og stemning du sent vil glemme.

Aldersgrense: 18 år

English: 

TrondheimFOLK and Dokkhuset Scene wrap up the season with one of the most sought-after bands in the folk music scene – Ævestaden! They invite us into their universe, where long psalms, modern lyrics, pop songs, and a sound unafraid of the clear, the dirty, the electronic, nor the traditional. Come celebrate the summer with this award-winning band!

Ævestaden

Kenneth Lien - kravik lyre, jaws harp, vocals

Levina Storåkern - cow horn, fiddle, kantele, vocals, electronics

Eir Vatn Strøm - vocals, kravik lyre, electronics

Ævestaden takes you on a unique auditory journey, with varied instrument combinations including lyre, violin, kantele, vocals, jaws harp, and electronics, creating a sonic landscape where timeless harmonies and layers of simple motifs unfold into an open and atmospheric world. The songs delve into the conscious and the subconscious, the secular and the sacred, life and death. They speak of profound emotions; from an intense prayer to enter the kingdom of heaven to a heartfelt wish that someone, someday, will think of you as they drift off to sleep.

Ævestaden is a Swedish-Norwegian trio who debuted with the album "Ingen mere gråter" on Heilo, Grappa in 2021. For this album, they won the Folkelarm Prize in the open category the same year. Seamlessly blending the traditional with the modern, the group quickly found a place in the folk music scene – and over time, their acclaim has grown. They released the collaborative EP with the indie band Benedikt, "Jag är sen igen", in 2022. This release won the TONO Edvard Prize in the Text category. Ævestaden has performed at various festivals and venues including By:Larm, Førdefestivalen, VillVillVest, Bergen International Festival, Arctic Arts Festival, BLÅ, John Dee, and Midgardsblot. Beyond Norway and Sweden, they've played in Poland, France, Scotland, England, Germany, Denmark, and Belgium. They've supported acts like Valkyrien and Sara Parkman on multiple occasions, recently also supporting Ingrid Olava.

Join us for an evening of music that stirs the soul and opens the heart; we guarantee an experience that will touch you in a profound and personal way. Bring along friends and family and let Ævestaden guide you through a magical night of music and atmosphere you won't soon forget.

Dele dette arrangementet

bottom of page